سنسور فشار خلا

نمایش 1–12 از 24 نتیجه

 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 2051C
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 2051C

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۲ – ۶۲.۲- میلی‌بار تا ۱۳۷.۹ – ۰.۹۸- بار / اختلاف فشار: از ۶۲.۲ – ۶۲.۲- میلی‌بار تا ۱۳۷.۹ – ۱۳۷.۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۵، ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۷۵، ±۰.۱
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۱ – ۵ ولت (®HART)، Wireless ،PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: RC 1/2 ،NPT 1/4-18 ،NPT 1/2-14
  • جنس اتصال مکانیکی: تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: M12×1 Conduit, NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051C
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051C

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۱۶ – ۶۲.۱۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۰.۹۷- بار / مطلق: از ۲.۰۶ – ۰ تا ۲۷۵.۷۹ – ۰ بار / اختلاف فشار: از ۷.۴۶ – ۷.۴۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۱۳۷.۸۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۴، ±۰.۱
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، FOUNDATION™ Fieldbus، PROFIBUS® PA، Wireless
  • اتصال مکانیکی: فلنج، شیر منیفولد
  • جنس اتصال مکانیکی: مونل ۴۰۰ (آلیاژی از نیکل و کبالت)، تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)، مونل ۴۰۰ با روکش طلا، فولاد ضد زنگ (316L) با روکش طلا
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051S
  ترانسمیتر اختلاف فشار

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051S

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۱۶ – ۶۲.۱۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۰.۹۷- بار / مطلق: از ۰.۳۴ – ۰ تا ۲۷۵.۷۹ – ۰ بار / اختلاف فشار: از ۷.۴۶ – ۷.۴۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۱۳۷.۸۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۲۵، ±۰.۰۴، ±۰.۰۳۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART) ،Wireless، FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: روزنه، فلنج، شیر منیفولد، NPT 1/4-18
  • جنس اتصال مکانیکی: مونل ۴۰۰ (آلیاژی از نیکل و کبالت)، تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)، مونل ۴۰۰ با روکش طلا، فولاد ضد زنگ (316L) با روکش طلا
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2051T
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2051T

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، مطلق
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۵ – ۵- تا ۱۰۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۳۴۴.۷۴ – ۳۴۴.۷۴- میلی بار تا ۶۸۹ – ۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۱۰۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۱ – ۰ تا ۶۸۹ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۵، ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۷۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۱ – ۵ ولت (®HART)، Wireless ،PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: F250C (1/4 HP) Autoclave ،G 1/2 ،NPT 1/2-14
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: M12×1 Conduit, NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2088
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2088

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۳۰ – ۱۴.۷- تا ۴۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۲.۱ – ۱.۰۱- تا ۲۷۵.۸ – ۱.۰۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۴۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۱ – ۰ تا ۲۷۵.۸ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵ ،±۰.۰۶۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، NAMUR
  • اتصال مکانیکی: NPT 1/2-14 ,G 1/2, M20×1.5, PT 1/2, RC 1/4, Diaphragm seal, Valve Manifold
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 3051T
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 3051T

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۵ – ۵- تا ۲۰۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۳۴۴.۷۴ – ۳۴۴.۷۴- میلی‌بار تا ۱۳۷۸.۹۵ – ۱.۰۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۲۰۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۰۶ – ۰ تا ۱۳۷۸.۹۵ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵ ،±۰.۰۴
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus ،Wireless
  • اتصال مکانیکی: NPT 1/2-14, G 1/2, F250C (1/4 HP) Autoclave, Flange
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار WIKA سری O-10 برای کاربردهای صنعتی
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار WIKA سری O-10 برای کاربردهای صنعتی

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند ویکا

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: نسبی (گیج)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: از ۵ – ۱- بار تا ۵۹ – ۱- بار، ۶ – ۰ میلی‌بار تا ۶۰۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۲ ،±۱.۲
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت، ۰.۵ تا ۴.۵ ولت (Ratiometric)، ۰.۵ تا ۴.۵ ولت (Non-ratiometric)
  • اتصال مکانیکی: G 1/4, G 1/8, G 3/8, 1/8NPT, 1/4NPT, M14x1.5, 7/16-20 UNF, 9/16-18 UNF
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)، فولاد ضد زنگ ۱.۴۵۳۴ (PH 13-8)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A, DIN EN 175301-803-C, M12x1, Packard Metri-Pack, Cable outlet
 • ترانسمیتر فشار ZHYQ سری PT124B-212
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ZHYQ سری PT124B-212 برای مصارف صنعتی

  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  فشار مرجع: گیج (نسبی)
  دامنه اندازه‌گیری فشار: ۰ – ۱- بار، ۱ – ۰ تا ۶۰۰ – ۰ بار
  دقت (FS%): ±۰.۲, ±۰.۲۵, ±۰.۵
  خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت، ۴.۵ – ۰.۵ ولت
  اتصال مکانیکی:‌ 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4G, 1/2G, M20 x 1.5, M12 x 1.5
  جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (304)، فولاد ضد زنگ (316L)
  اتصال الکتریکی: DIN (Hirschman), M12 x 1, Bendix, Cable gland, Cable outlet

 • ترانسمیتر فشار با نمایشگر ZHYQ سری PT124B-216
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار با نمایشگر ZHYQ سری PT124B-216

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، نسبی (گیج)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: ۰ – ۱- تا ۱ – ۱- بار / ۱ – ۰ تا ۲۰۰۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۲۵, ±۰.۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر
  • اتصال مکانیکی:‌ 1/4NPT, 1/2NPT, G 1/4, G 1/2, M20 x 1.5
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (304)، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A , M12 x 1, 6-pin connector, 5-pin connector, Cable gland, 1/2NPT, Flying leads
 • ترانسمیتر فشار دما بالا ZHYQ سری PT124B-218
  سنسور فشار

  ترانسمیتر فشار دما بالا ZHYQ سری PT124B-218

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: ۰ – ۱- تا ۱ – ۱- بار، ۱ – ۰ تا ۲۰۰۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۲۵ ,±۰.۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت
  • اتصال مکانیکی: 1/4NPT, 1/2NPT,G 1/4 ,G 1/2 , M20 x 1.5
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (304)، فولاد ضد زنگ  (316L)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A, M12x1, 5-pin connector, 6-pin connector, Cable gland, 1/2NPT, Flying leads
 • ترانسمیتر فشار دیافراگمی WIKA سری S-11 برای سیال ویسکوز یا حاوی جامدات
  سنسور فشار دیافراگمی

  ترانسمیتر فشار دیافراگمی WIKA سری S-11 برای سیال ویسکوز یا حاوی جامدات

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند ویکا

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: از ۰ – ۶۰۰- میلی‌بار تا ۲۴ – ۱- بار، ۱۰۰ – ۰ میلی‌بار تا ۶۰۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۵ ،±۰.۲۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر، ۲۰ – ۰ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۱۰ – ۰ ولت
  • اتصال مکانیکی: G 1 ,G 1/2
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)، فولاد ضد زنگ ۱.۴۵۷۱ (316Ti)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A, M12x1, Cable outlet
 • ترانسمیتر فشار دیافراگمی کلمپ ZHYQ سری PT124B-217
  سنسور فشار دیافراگمی

  ترانسمیتر فشار دیافراگمی کلمپ ZHYQ سری PT124B-217

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  فشار مرجع: گیج (نسبی)
  دامنه اندازه‌گیری فشار: ۰ – ۱- بار، ۱۰۰ – ۰ میلی بار تا ۱۰۰ – ۰ بار
  دقت (FS%): ±۰.۲۵, ±۰.۵
  خروجی: ۲۰-۴ میلی آمپر، ۵-۰ ولت، ۵-۱ ولت، ۱۰-۰ ولت، ۴.۵-۰.۵ ولت
  اتصال مکانیکی:‌ کلمپ
  جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ، آلومینیوم
  اتصال الکتریکی: DIN (Hirschman), M12 x 1, Bendix, Cable gland

سنسور فشار خلاء

فشار ترکیبی (+/-)، شامل هر دو محدوده فشار مثبت و منفی (خلاء) است، بنابراین اندازه‌گیری فشار کل در اطراف فشار صفر را امکان‌پذیر می‌کند. نقطه مرجع یک سنسور فشار خلا (ترکیبی) روی فشار اتمسفر محیط تنظیم می‌شود و دیافراگم انعطاف پذیر آن به ترانسمیتر اجازه می‌دهد تا سیگنال خروجی خطی از خلاء (۱- بار / ۱۴.۷- psi)، از طریق فشار صفر تا هر مقداری در محدوده فشار مثبت را تولید کند. حسگر اندازه‌گیری حاوی حفره‌ای است که امکان جبران تغییرات فشار اتمسفر را فراهم می‌کند.
مثال: برای سیگنال خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر، ۴ میلی آمپر مربوط به خلاء (۱- بار) و ۲۰ میلی آمپر مربوط به فشار در مقیاس مثبت (مثلاً ۱۰ بار) است.
اثربخشی برای اندازه‌گیری فشار خلاء و نسبی (گیج - فشار در مقیاس مثبت) تنها برای محدوده فشار کم است. به طور معمول، آنها برای اندازه‌گیری فشار از مثلاً ۱+ تا ۱۶+ بار (۲۳۰ psi) یا کمتر استفاده می‌شوند. استفاده از ترانسمیتر فشار خلا برای محدوده‌های فشار بالاتر (مثلاً ۱۰۰+ بار) ممکن است بر دقت اندازه‌گیری در محدوده خلاء نیز تأثیر منفی بگذارد. بنابراین تنها کاری که باید انجام دهید، این است که با کمک پشتیبانان فنی ما، محصول مناسب‌تان را انتخاب کرده، کالا را سریع و رایگان درب کارخانه تحویل بگیرید و یک اندازه‌گیری فشار ترکیبی دقیق و مطمئن را تجربه کنید :)
ما برای شما، یک راهنمای کامل درباره سنسور فشار آماده کرده‌ایم و به چیستی آن، انواع، کاربردها، راهنمای خرید، نکات مهم قبل و هنگام استفاده و جواب به سوالات متداولی که از ما می‌پرسید با جزییات پرداخته‌ایم. اگر تمایل دارید درباره سنسور فشار خلا بیشتر بدانید، توصیه می‌کنیم نگاهی به این راهنمای جامع بیندازید.


کاربرد های سنسور فشار خلاء

سنسور های فشار خلا عمدتاً در سیستم‌هایی استفاده می‌شوند که حداقل اختلاف فشار بین فشار بیش از حد (اورپرشر) و خلاء، باید به طور مطمئن اندازه‌گیری شود: از جمله کمپرسورها (بازیابی بخار + فشرده‌سازی گاز)، پمپ‌ها (مکش + تخلیه)، تست‌های نشتی خطوط لوله، اتاق‌های آزمایش در آزمایشگاه‌ها و کلاً کاربردهای کم فشار. دیگر کاربردهای معمول سنسور های فشار ترکیبی (خلا)، ساخت تجهیزات تهویه مطبوع و تبرید (HVAC/R) است. در طول عملکرد عادی، سنسور، فشار مثبت در سیستم و در صورت تعمیر و نگهداری، فشار منفی ناشی از مکش را هنگام تخلیه سیستم اندازه‌گیری می کند.

خرید سنسور فشار خلاء از سنجش فرا هوشمند

با کمک تیم تحقیق و توسعه، ما ترانسمیتر های فشار ترکیبی (خلاء) از برند های مختلف را از طریق بیش از ۷۰ ویژگی مختلف آنالیز می‌کنیم تا بتوانیم به مهندسان فرآیند در انتخاب مناسب‌ترین محصول، متناسب با شرایط فرآیندشان و بصورت کاملاً رایگان، کمک کنیم. ما معتقدیم که انتخاب سنسور فشار خلا مناسب هنگام راه‌اندازی یک سیستم اندازه‌گیری و کنترل در فرآیند های مختلف صنعتی می‌تواند به طرز چشمگیری هزینه های تعمیر و نگهداری را کاهش دهد. به همین دلیل است که ما محصولاتی اورجینال و باکیفیت بالا از برندهای برتر بازار را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم که برای رفع نیازهای صنعتی در هر ابعاد طراحی شده‌اند. محصولات ما توسط پشتیبانی فنی تخصصی و حمل و نقل سریع و رایگان پشتیبانی می‌شوند، بنابراین می‌توانید جهت استعلام قیمت و موجودی ترانسمیتر های فشار تفاضلی، با کارشناسان ما بصورت ۲۴ ساعته از طریق واتس‌اپ یا تماس مستقیم، در ارتباط باشید.
اسکرول به بالا