واژه نامه فنی

با واژه‌های فنی قلمبه سلمبه در حوزه فشار و سطح آشنایی نداری اما تمایل داری که بدونی؟

هیچ اشکالی نداره. اینجا به زبون خیلی ساده یاد بگیر فقط کافیه حرف اول کلمه مورد نظرتو از لیست الفبای زیر انتخاب کنی.

الف

آمپدانس ارائه شده به ترمینال های خروجی یک ترانسدیوسر یا تجهیز توسط مدار خارجی مرتبط.

آمپدانس، میزان مخالفت جریان جاری (امپدانس)، چه ایستا (مقاومت) و چه پویا (راکتانس)، در سرتاسر ترمینال های خروجی یک ترانسدیوسر یا ابزار ارائه شده به مدار خارجی مرتبط.

مقاومتی که در سرتاسر ترمینال‌های تغذیه یک ترانسدیوسر اندازه‌گیری می‌شود.

آمپدانس، میزان مخالفت جریان جاری (امپدانس)، چه ایستا (مقاومت) و چه پویا (راکتانس)، در سرتاسر ترمینال های خروجی یک ترانسدیوسر یا ابزار ارائه شده به مدار خارجی مرتبط.

اتصال مکانیکی در تجهیزات صنعتی به پیوند فیزیکی یا اتصال بین دو یا چند جزء یا سیستم مکانیکی اشاره دارد. این می تواند شامل استفاده از پیچ و مهره، پیچ، مهره، جوش یا انواع دیگر بست ها برای اتصال ایمن قطعات به یکدیگر باشد. نوع اتصال مکانیکی مورد استفاده به کاربرد خاص، مواد و نیروهای درگیر در عملکرد تجهیزات بستگی دارد.

اتصال الکتریکی در تجهیزات صنعتی به پیوند یا اتصال بین اجزا یا سیستم های الکتریکی اشاره دارد. این شامل استفاده از سیم‌ها، کانکتورها، پایانه‌ها یا انواع دیگر هادی‌های الکتریکی برای ایجاد یک مسیر مطمئن و مطمئن برای جریان الکتریکی است. نوع اتصال الکتریکی مورد استفاده به کاربرد خاص، ولتاژ، جریان و شرایط محیطی درگیر در عملکرد تجهیزات بستگی دارد.

یک تغییر نامطلوب که در یک فرآیند (فرآیندها) رخ می‌دهد و تمایل دارد بر ارزش یک متغیر کنترل شده، تأثیر نامطلوب بگذارد.

یک المان اندازه‌گیری برای تبدیل نیرو، فشار، کشش و غیره به سیگنال الکتریکی.

بخشی از ترانسدیوسر که مستقیماً در پاسخ به فشار، واکنش نشان می‌دهد.

کمیت، ویژگی یا شرایط فیزیکی که اندازه‌گیری می‌شود. اصطلاح اندازه‌گیری شونده به «ورودی»، «پارامتری برای اندازه‌گیری»، «پدیده فیزیکی»، «محرک» و/یا «متغیر» ترجیح داده می‌شود.

کوتاه‌شده عبارت مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا (American National Standards Institute). ANSI یک سازمان خصوصی است که بر توسعه استانداردهای توافقی داوطلبانه برای محصولات، خدمات، فرآیندها، سیستم ها و پرسنل در ایالات متحده نظارت دارد.

تفاوت بین مقدار متغیر کنترل شده و مقداری که در آن، دارد کنترل می‌شود.

پ

توانایی یک ترانسدیوسر برای حفظ عملکرد پایدار در طول عمر خود.

یک مقاومت متغیر که اغلب برای کنترل مدار استفاده می‌شود.

پوند بر اینچ مربع در فشار ابسلوت (مطلق). فشار ابسلوت به فشار خلاء اشاره دارد.

پوند بر اینچ مربع در فشار گیج (نسبی). فشار گیج به فشار هوای محیط اشاره دارد.

پ هاش (pH) معیاری است برای میزان اسیدی/بازی بودن آب. محدوده از ۰ تا ۱۴ است که ۷ خنثی است. PH کمتر از ۷ نشان دهنده اسیدیته، در حالی که PH بیشتر از ۷ نشان دهنده بازی بودن است. pH در واقع، اندازه‌گیری مقدار نسبی هیدروژن و یون هیدروکسیل آزاد در آب است.

ت

ابزاردقیقی که دارای مجموعه خاصی از مشخصات تعیین شده توسط Factory Mutual Research Corporation است که استانداردهای ایمنی صنعتی را تعیین می‌کند. این تاییدیه مربوط به ایالات متحده است.

استفاده خارجی ولتاژ/جریان الکتریکی اعمال شده به ترانسدیوسر برای عملکرد نرمال.

در گسترده‌ترین مفهوم، دستگاه (یا سیالی) است که یک فرم انرژی را به فرم دیگری تبدیل می‌کند. بنابراین، مواردی مانند آسیاب بادی، چراغ الکتریکی یا موتور خودرو را می‌توان «ترانسدیوسر» نامید – اما در حوزه ابزاردقیق، این اصطلاح عموماً به دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که یک کمیت فیزیکی (فشار، دما، رطوبت، جریان و غیره) را می‌گیرند و آن را به خروجی الکتریکی تبدیل می‌کند.

دستگاهی که خروجی سطح پایین سنسور یا ترانسدیوسر (خروجی با مقدار کوچک) را به سیگنال سطح بالاتری (خروجی تقویت شده با مقدار بیشتر) که برای انتقال به مکانی دیگر جهت پردازش بیشتر مناسب است، تبدیل می‌کند.

تکرارپذیری بیان می‌کند که اگر بارها و بارها تحت شرایط یکسان، سنسور فشار تست شود، خروجی الکتریکی آن در فشار ورودی مشخص چقدر پایدار است.

تمامی تغییرات سیگنال در نبود فشار توسط فانکشن تنظیم خودکار نقطه صفر حذف خواهد شد.

این فانکشن، توسط بسته‌شدن یک کنتاکت مغناطیسی که درون ترانسمیتر تعبیه شده است، فعال خواهد شد. این فرآیند تنها زمانی که فشار صفر است، اجازه فعال شدن دارد.

ج

به کلد جانکشن در یک مدار ترموکوپل، که در دمای شناخته شده، پایدار نگه داشته می‌شود، گفته می‌شود. دمای مرجع استاندارد ۰ درجه سانتی‌گراد (۳۲+ درجه فارنهایت) است با این حال، دماهای دیگر را نیز می‌توان استفاده کرد.

افزودن متریال یا دستگاه (های) خاص برای مقابله با یک خطای شناخته شده.

این دسته از سنسور های فشار، قادر به حذف اثرات تغییرات سیگنال فشار ناشی از تغییرات دمای مواد مذاب می‌باشد.
این عملکرد، حداقل خطای خوانش فشار ناشی از گرم شدن مایع پرکننده توسط دمای مواد مذاب را کاهش می‌دهد (معمولاً در اکثر سنسور های فشار مذاب که فشار فیزیکی توسط انتقال هیدرولیکی با استفاده از مایع پرکننده انجام می‌شود، وجود دارد).

خ

سیگنال الکتریکی که توسط فشار اعمال شده به سنسور ترانسدیوسر تولید می‌شود.

تفاوت جبری بین خروجی فشار صفر و خروجی فشار در کل بازه (مقیاس کامل).

یک سیگنال خروجی، که اندازه یک محرک یا ورودی را به شکل یک سری کمیت های گسسته نشان می‌دهد.

یک خروجی به شکل فرکانس، که بعنوان تابعی از ورودی اعمال شده، تغییر می‌کند.

اختلاف بین مقدار نشان داده شده توسط ترانسدیوسر و مقدار واقعی فشاری که حس می‌شود.

خطای ناشی از نحوه نصب ترانسدیوسر فشار، چه الکتریکی و چه مکانیکی.

نزدیکی یک منحنی کالیبراسیون به یک خط مستقیم خاص بین نقاط انتهایی.

د

دقت در تجهیزات صنعتی به توانایی تجهیزات برای ارائه اندازه‌گیری‌ها یا خروجی‌هایی اطلاق می‌شود که دقیقاً با مقادیر واقعی یا مطلوب مطابقت دارد. این معیار سنجش دقت و قابلیت اطمینان تجهیزات است و اغلب به صورت درصد یا محدوده ای از خطای قابل قبول بیان می شود. تجهیزات صنعتی دقیق برای اطمینان از فرآیندهای تولید سازگار و قابل اعتماد، کنترل کیفیت و عملکرد محصول بسیار مهم است.

محدوده دمای محیطی که انحراف دمایی در نقطه صفر (Thermal Zero Shift) برای آن قابل اعمال است (خطای دما). عملیات خارج از این محدوده ممکن است نیاز به کالیبراسیون مجدد داشته باشد.

میانگین دمای هوای محیط اطراف که با تجهیزات و ابزار مورد آزمایش در تماس است.

یک تغییر نامطلوب در خروجی در یک دوره زمانی، که تابعی از اندازه‌گیری نیست.

ر

مقدار گام خروجی که با تغییر مداوم فشار در محدوده تعیین شده، تغییر می‌کند و معمولاً به صورت درصدی از محدوده اندازه‌گیری بیان می‌شود. (در درجه اول، برای واحدهای نوع پتانسیومتری کاربرد دارد. رزولوشن واحدهای استرین گیج بی‌نهایت است).

یک عملکرد اختیاری موجود بر روی سنسور های فشار و عموماً سنسور فشار مذاب، جهت محافظت سیستم در برابر فشار های مازاد. نقطه ست پوینت رله در زمان خریداری سنسور فشار مذاب توسط خریدار مشخص می‌شود. کنتاکت های رله، زمانی که سیستم تشخیص دهد فشار فرآیند از نقطه مشخص‌شده برای رله رد می‌شود، باز خواهند شد.

ش

شرایط محیطی که برای اهداف آزمایشی استفاده می‌شود.

تمام شرایطی که ممکن است یک ترانسدیوسر در طول حمل و نقل، ذخیره‌سازی، جابجایی و عملیات در معرض آن قرار گیرد.

ماژول یا دستگاهی که سیگنال الکتریکی را به منظور کاربردی‌تر کردن آن تنظیم می‌کند. یک شرطی ساز سیگنال اغلب حاوی تقویت کننده و فیلتر است و ممکن است جداسازی، خطی‌سازی، جبران‌سازی و سایر عملکردها را ارائه دهد.

برای پردازش شکل یا حالت یک سیگنال به گونه‌ای که آن را با یک دستگاه معین قابل درک یا سازگار کند، از جمله دستکاری‌هایی مانند شکل‌دهی پالس (pulse shaping)، قطع کردن پالس(pulse clipping)، دیجیتالی کردن (digitizing) و خطی‌سازی (linearizing).

تغییر حساسیت به دلیل تغییرات دمای محیط از دمای اتاق به حدود مشخص شده‌ی محدوده دمای جبران شده (compensated temperature).

خطای ناشی از تغییرات دمای محیط که در آن فشار خروجی صفر تغییر می‌کند. بنابراین، کل منحنی کالیبراسیون در جابجایی موازی حرکت می‌کند.

یک محافظ در اطراف مدار یا کابل که قرار است آن را در برابر اختلالات الکتریکی مانند نویز محافظت کند مانند یک کابل شیلد دار.

ف

مقیاس دمایی که با ۳۲ درجه در نقطه یخ و ۲۱۲ درجه در نقطه جوش آب در سطح دریا تعریف شده است.

تغییر با فرکانس نسبت دامنه خروجی اندازه‌گیری شونده (و اختلاف فاز بین خروجی و اندازه‌گیری شونده)، برای ورودی سینوسی متفاوت اعمال شده به ترانسدیوسر، تجهیزات یا غلاف. معمولاً به عنوان ” ± درصد به هرتز (یا ± dB)” نمایش داده می‌شود.

فرکانس نوسان آزاد (نه اجباری) ترانسدیوسر، دستگاه مکانیکی یا مدار الکتریکی.

فشار سیال یا گاز در حالت سکون.

فشار نسبی (فشار گیج) به‌عنوان اختلاف بین فشار مطلق (Pabs) و فشار اتمسفر غالب (Pamb) تعریف می‌شود. فشار نسبی با زیرنویس “e” نشان داده می شود: Pe و به صورت زیر محاسبه می شود:

Pe = Pabs – Pamb

فشار مطلق فشاری است که نسبت به فشار صفر در فضای خالی و عاری از هوای کیهان است. این فشار مرجع خلاء ایده آل یا مطلق (absolute vacuum) است و با زیرنویس “abs” نشان داده می‌شود: Pabs.

اختلاف بین دو فشار اعمال شده، که اغلب با دلتا p (Δp) نمایش داده می‌شود. برای مثال:

Δp = P1 – P2

حداکثر فشاری که می‌توان به یک ترانسدیوسر فشار اعمال کرد بدون اینکه هیچ مشخصاتی از آن تغییر کند.

یک حلقه بسته (closed loop) که در آن هر تغییری تا رسیدن به حدی تقویت می‌شود.

دستگاهی برای گرفتن نتیجه دلخواه از نامطلوب. از حیث الکتریکی، یک مدار انتخابی است که از فرکانس های خاصی عبور می‌کند، در حالی که فرکانس های دیگر را تضعیف یا رد می‌کند.

ک

فرآیند تنظیم یک ابزار یا تدوین نمودار انحراف به طوری که قرائت آن بتواند با مقدار واقعی اندازه‌گیری شده مرتبط باشد.

کالیبراسیونی که فشار در مقابل خروجی را در دمای اتاق را ثبت می‌کند.

کالیبراسیون شنت داخلی در سنسورهای فشار مذاب روشی برای کالیبره کردن سیگنال خروجی سنسور با اعمال یک مقاومت الکتریکی شناخته شده در سراسر عنصر حسگر است که امکان تنظیمات سریع و آسان را برای اطمینان از اندازه‌گیری‌های دقیق و قابل اطمینان فراهم می‌کند.

جوشیدن مایع ناشی از کاهش فشار و نه افزایش دما.

واحدهای مقیاس دمای مطلق یا ترمودینامیکی بر اساس مقیاس سلسیوس با ۱۰۰ واحد بین نقطه یخ و نقطه جوش آب. واحد کلوین با K نمایش داده می‌شود.

۰°C = ۲۷۳.۱۶K

(هیچ علامت درجه [°] در مقیاس کلوین استفاده نمی‌شود).

م

حد فشار بالا و پایین که یک ترانسدیوسر باید اندازه‌گیری کند.

محفظه‌ای که می‌تواند در برابر انفجار گازهای درون خود مقاومت کند و از انفجار گازهای اطراف آن در اثر جرقه، شعله یا انفجار خود محفظه جلوگیری کند و دمای خارجی را حفظ کند که گازهای اطراف را مشتعل نکند.

مقاومت اندازه‌گیری شده بین دو نقطه عایق روی ترانسدیوسر، زمانی که یک ولتاژ DC خاص در دمای اتاق اعمال می‌شود.

یک واحد جداگانه یا بخشی از یک مدار که برق بقیه مدار یا یک سیستم را تامین می‌کند.

ن

عملکرد صفر خودکار در سنسورهای فشار مذاب به طور خودکار دریفت یا افست صفر ناشی از عوامل محیطی مانند دما و فشار را جبران می کند و از اندازه گیری های دقیق و قابل اطمینان اطمینان می دهد.

خروجی در فشار صفر و فشار در مقیاس کامل.

دمایی که در آن، یک ماده از فاز مایع به فاز جامد می‌رود.

دمایی که در آن یک ماده از فاز جامد به فاز مایع تبدیل می‌شود.

در زمینه تاسیسات مخازن و ابزار دقیق، ترانسمیتر داتم یک نقطه مرجع از پیش تعیین شده در مخزن است، که اغلب نزدیک به پایین یا مکان دیگری که به راحتی قابل تشخیص است. این نقطه به‌عنوان سطح پایه عمل می‌کند که ترانسمیتر از طریق آن، سطح مایع یا مواد را اندازه‌گیری می‌کند.

استانداردی از انجمن ملی تولیدکنندگان برق، که محفظه‌هایی را برای استفاده در داخل یا خارج تعریف می‌کند تا درجه‌ای از محافظت در برابر گرد و غبار، باران و/یا پاشیدن آب را فراهم کند.

یک سیگنال ناخواسته که می‌تواند منجر به خطا در اندازه‌گیری شود. به عنوان مثال می‌توان به هوم (خطوط برق)، تداخل فرکانس رادیویی (RFI)، تداخل الکترومغناطیسی (EMI) و نویز پهنای باند یا نویز سفید اشاره کرد.

هـ

تفاوت در خروجی، زمانی که مقدار فشار ابتدا با افزایش فشار و سپس با کاهش فشار نزدیک می‌شود.

پیمایش به بالا