ترانسمیتر فشار ضد انفجار

 • ترانسمیتر اختلاف فشار هوشمند Ziasiot سری HL 3151LT با دیافراگم سیل تک فلنج

  ترانسمیتر اختلاف فشار هوشمند Ziasiot سری HL 3151LT با دیافراگم سیل تک فلنج

  امتیاز 0 از 5

  برند: ZIASIOT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: اختلاف فشار
  • دامنه اندازه‌گیری فشار:

  اختلاف فشار: از ۶ – ۶- کیلو پاسکال تا از ۱۰ – ۰.۱- مگا پاسکال / از ۶۰ – ۶۰- میلی‌بار تا از ۱۰۰ – ۱- بار

  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر، ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر HART
  • اتصال مکانیکی: فلنج
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)، هستلوی، مونل، تانتال
  • اتصال الکتریکی: M20x1.5، 1/2-14 NPT
 • ترانسمیتر فشار هوشمند Ziasiot سری HL 3151T فشار پایین و ضد انفجار

  ترانسمیتر فشار هوشمند Ziasiot سری HL 3151T فشار پایین و ضد انفجار

  امتیاز 0 از 5

  برند: ZIASIOT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، مطلق
  • دامنه اندازه‌گیری فشار:

  مطلق و گیج: از ۱۰ – ۱۰- کیلو پاسکال تا از ۴۰ – ۰.۱- مگا پاسکال / از ۱۰۰ – ۱۰۰- میلی‌بار تا از ۴۰۰ – ۱- بار

  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر، ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر HART
  • اتصال مکانیکی: فلنج، دیافراگم مهر و موم‌شده، دیافراگم مهر و موم‌شده و کپیلاری، M20x1.5 ،1/2NPT ،G 1/2
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)، هستلوی، مونل، تانتال
  • اتصال الکتریکی: M20x1.5، 1/2-14 NPT
 • ترانسمیتر اختلاف فشار هوشمند Ziasiot سری HL 3151D فشار پایین و ضد انفجار

  ترانسمیتر اختلاف فشار هوشمند Ziasiot سری HL 3151D فشار پایین و ضد انفجار

  امتیاز 0 از 5

  برند: ZIASIOT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: اختلاف فشار
  • دامنه اندازه‌گیری فشار:

  اختلاف فشار: از ۱۰۰ – ۱۰۰- پاسکال تا از ۴ – ۰.۱- مگا پاسکال / از ۱ – ۱- میلی‌بار تا از ۴۰ – ۱- بار

  گیج: از ۶ – ۶- کیلو پاسکال تا از ۴ – ۰.۱- مگا پاسکال / از ۶۰ – ۶۰- میلی‌بار تا از ۴۰ – ۱- بار

  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵ ،±۰.۱
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر، ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر HART
  • اتصال مکانیکی: فلنج، دیافراگم مهر و موم‌شده، دیافراگم مهر و موم‌شده و کپیلاری، M20x1.5 ،1/4NPT ،1/2NPT ،G 1/2
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)، هستلوی، مونل، تانتال
  • اتصال الکتریکی: M20x1.5، 1/2-14 NPT
 • پرشر ترانسمیتر ضد انفجار Ziasiot سری PT210FS/FH/FC با نمایشگر

  پرشر ترانسمیتر ضد انفجار Ziasiot سری PT210FS/FH/FC با نمایشگر

  امتیاز 0 از 5

  برند: ZIASIOT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار:

  گیج: از ۴۰ – ۰ کیلو پاسکال تا ۲۰۰ – ۰ مگا پاسکال / از ۴۰۰ – ۰ میلی‌بار تا ۲۰۰۰ – ۰ بار

  • دقت (FS%): ±۰.۵ ،±۰.۲۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر
  • اتصال مکانیکی: G 1/4″, G 1/2″, 1/4″ NPT, 1/2″ NPT, M20x1.5, R1/4, R1/2
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (17-4 PH)
  • اتصال الکتریکی: Cable outlet, Field housing with cable gland
 • ترانسمیتر فشار ضد انفجار Ziasiot سری PT216FS/FH/FM/FJ با نمایشگر

  ترانسمیتر فشار ضد انفجار Ziasiot سری PT216FS/FH/FM/FJ با نمایشگر

  امتیاز 0 از 5

  برند: ZIASIOT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، مطلق
  • دامنه اندازه‌گیری فشار:

  گیج: از ۰ – ۱۰۰- کیلو پاسکال تا ۴۰ – ۰ مگا پاسکال / از ۰ – ۱- بار تا ۴۰۰ – ۰ بار

  مطلق: از ۰ – ۱۰۰- کیلو پاسکال تا ۴۰ – ۰ مگا پاسکال / از ۰ – ۱- بار تا ۴۰۰ – ۰ بار

  • دقت (FS%): ±۰.۵ ،±۰.۲۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر
  • اتصال مکانیکی: G 1/4, G 1/2, 1/4 NPT, 1/2 NPT, M20x1.5, R1/4, R1/2
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (۳۱۶)، فولاد ضد زنگ (۳۰۴)، فولاد ضد زنگ (17-4 PH)
  • اتصال الکتریکی: Cable outlet, Field housing with cable gland
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2051T

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2051T

  امتیاز 0 از 5

  برند: ROSEMOUNT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، مطلق
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۵ – ۵- تا ۱۰۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۳۴۴.۷۴ – ۳۴۴.۷۴- میلی بار تا ۶۸۹ – ۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۱۰۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۱ – ۰ تا ۶۸۹ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۵، ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۷۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۱ – ۵ ولت (®HART)، Wireless ،PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: F250C (1/4 HP) Autoclave ،G 1/2 ،NPT 1/2-14
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: M12×1 Conduit, NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 2051C

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 2051C

  امتیاز 0 از 5

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۲ – ۶۲.۲- میلی‌بار تا ۱۳۷.۹ – ۰.۹۸- بار / اختلاف فشار: از ۶۲.۲ – ۶۲.۲- میلی‌بار تا ۱۳۷.۹ – ۱۳۷.۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۵، ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۷۵، ±۰.۱
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۱ – ۵ ولت (®HART)، Wireless ،PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: RC 1/2 ،NPT 1/4-18 ،NPT 1/2-14
  • جنس اتصال مکانیکی: تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: M12×1 Conduit, NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051S

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051S

  امتیاز 0 از 5

  برند: ROSEMOUNT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۱۶ – ۶۲.۱۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۰.۹۷- بار / مطلق: از ۰.۳۴ – ۰ تا ۲۷۵.۷۹ – ۰ بار / اختلاف فشار: از ۷.۴۶ – ۷.۴۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۱۳۷.۸۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۲۵، ±۰.۰۴، ±۰.۰۳۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART) ،Wireless، FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: روزنه، فلنج، شیر منیفولد، NPT 1/4-18
  • جنس اتصال مکانیکی: مونل ۴۰۰ (آلیاژی از نیکل و کبالت)، تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)، مونل ۴۰۰ با روکش طلا، فولاد ضد زنگ (316L) با روکش طلا
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051C

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051C

  امتیاز 0 از 5

  برند: ROSEMOUNT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۱۶ – ۶۲.۱۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۰.۹۷- بار / مطلق: از ۲.۰۶ – ۰ تا ۲۷۵.۷۹ – ۰ بار / اختلاف فشار: از ۷.۴۶ – ۷.۴۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۱۳۷.۸۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۴، ±۰.۱
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، FOUNDATION™ Fieldbus، PROFIBUS® PA، Wireless
  • اتصال مکانیکی: فلنج، شیر منیفولد
  • جنس اتصال مکانیکی: مونل ۴۰۰ (آلیاژی از نیکل و کبالت)، تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)، مونل ۴۰۰ با روکش طلا، فولاد ضد زنگ (316L) با روکش طلا
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 3051T

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 3051T

  امتیاز 0 از 5

  برند: ROSEMOUNT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۵ – ۵- تا ۲۰۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۳۴۴.۷۴ – ۳۴۴.۷۴- میلی‌بار تا ۱۳۷۸.۹۵ – ۱.۰۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۲۰۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۰۶ – ۰ تا ۱۳۷۸.۹۵ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵ ،±۰.۰۴
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus ،Wireless
  • اتصال مکانیکی: NPT 1/2-14, G 1/2, F250C (1/4 HP) Autoclave, Flange
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2088

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2088

  امتیاز 0 از 5

  برند: ROSEMOUNT

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۳۰ – ۱۴.۷- تا ۴۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۲.۱ – ۱.۰۱- تا ۲۷۵.۸ – ۱.۰۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۴۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۱ – ۰ تا ۲۷۵.۸ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵ ،±۰.۰۶۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، NAMUR
  • اتصال مکانیکی: NPT 1/2-14 ,G 1/2, M20×1.5, PT 1/2, RC 1/4, Diaphragm seal, Valve Manifold
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار تفاضلی Microsensor سری MDM490 ضد انفجار

  ترانسمیتر فشار تفاضلی Microsensor سری MDM490 ضد انفجار

  امتیاز 0 از 5

  برند: Microsensor

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: اختلاف فشار (تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: ۳۵۰ – ۰ میلی‌بار تا ۳۵ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۲۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر، ۲۰ – ۰ میلی آمپر، ۱۰ – ۰ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت
  • اتصال مکانیکی: G 1/4
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A, Cable outlet

ترانسمیتر فشار ضد انفجار چیست؟

ترانسمیتر های فشار ضد انفجار نوعی از سنسور های فشار هستند که برای استفاده در محیط های خطرناک (دارای پتانسیل وقوع انفجار) طراحی شده‌اند که وجود گازهای قابل اشتعال، بخارات یا گرد و غبار می‌تواند باعث ایجاد اتمسفر انفجاری شود. ترانسمیتر های فشار ضد انفجار جهت جلوگیری از اشتعال، انفجار و جرقه در چنین متریال های خطرناکی ساخته شده‌اند و ایمنی پرسنل و تجهیزات دیگر را تضمین می‌کنند. سنجش فرا هوشمند، مفتخر است کاتالوگ کاملی از محصولات ترانسمیتر فشار ضد انفجار را به مشتریان خود ارائه کند، طیف گسترده‌ای از محصولات که برای ارائه اندازه‌گیری های دقیق و قابل اعتماد در محیط هایی با خطر انفجار/اشتعال بالقوه طراحی شده‌اند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با کمک پشتیبانان فنی ما، محصول مناسب‌تان را انتخاب کرده، کالا را سریع و رایگان درب کارخانه تحویل بگیرید و یک فرآیند اندازه‌گیری فشار امن و مطمئن را تجربه کنید :)


ویژگی های کلیدی محصولات

 • تاییدیه های ضد انفجار (Ex): دارای گواهی و تاییدیه های مختلف برای استفاده در محیط های بالقوه انفجاری (زون های ۱، ۲ و ۳)، مطابق با استانداردهای ایمنی.
 • ساختار قوی: برای مقاومت در برابر شرایط سخت و ارائه عملکرد طولانی مدت ساخته شده‌اند.
 • دقت بالا: اندازه‌گیری فشار دقیق و قابل اعتماد را برای کنترل و ایمنی فرآیند ارائه می‌کنند.
 • تطبیق پذیری: مناسب برای طیف وسیعی از کاربردها و صنایع مختلف
 • تضمین ایمنی: از جرقه، اشتعال و انفجار جلوگیری می‌کنند، از پرسنل و تجهیزات در مناطق خطرناک محافظت می‌کنند.

کاربرد های ترانسمیتر فشار ضد انفجار

ترانسمیترهای فشار ضد انفجار کاربرد اساسی در صنایع مختلف دارند، از جمله:

 • نفت و گاز: اندازه‌گیری و نظارت بر فشار در دکل های حفاری، پالایشگاه ها و خطوط لوله.
 • پردازش شیمیایی: کنترل فشار در راکتورهای شیمیایی و مخازن ذخیره سازی.
 • استخراج معادن: اندازه گیری فشار در معادن زیرزمینی و محیط های گرد و غباری با خطر بالقوه انفجار.
 • ساخت و تولید: حفظ فشار در فرآیندهای صنعتی که در آن، مواد قابل اشتعال استفاده می‌شوند.
 • داروسازی: تضمین کنترل فشار در فرآیندهای تولید دارو.

خرید ترانسمیتر فشار ضد انفجار از سنجش فرا هوشمند

با کمک تیم تحقیق و توسعه، ما ترانسمیتر های فشار ضد انفجار از برند های مختلف را از طریق بیش از ۷۰ ویژگی مختلف آنالیز می‌کنیم تا بتوانیم به مهندسان فرآیند در انتخاب مناسب‌ترین محصول، متناسب با شرایط فرآیندشان و بصورت کاملاً رایگان، کمک کنیم. ما معتقدیم که احتیاط های بسیاری باید هنگام راه‌اندازی یک سیستم اندازه‌گیری و کنترل در محیط های بالقوه انفجاری انجام گیرد تا خطر آسیب های احتمالی جانی و مالی به‌طور کامل حذف شود. به همین دلیل است که ما محصولاتی اورجینال و باکیفیت بالا از برندهای برتر بازار را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم که برای رفع نیازهای صنعتی در هر ابعاد طراحی شده‌اند. محصولات ما توسط پشتیبانی فنی تخصصی و حمل و نقل سریع و رایگان پشتیبانی می‌شوند، بنابراین می‌توانید جهت استعلام قیمت و موجودی، با کارشناسان ما بصورت ۲۴ ساعته از طریق واتس‌اپ یا تماس مستقیم، در ارتباط باشید.

پیمایش به بالا