کارخانه فعال در صنعت پلاستیک

اکستروژن

1 از 2

قالب‌گیری تزریقی

2 از 2

صنعت پلاستیک

ما به خود می‌بالیم که در زمینه ابزار دقیق صنعت پلاستیک پیشرو هستیم. ما کاملاً درک می‌کنیم که درستی، دقت و کارایی، کلیدهای موفقیت آمیز در عملیات اکستروژن و قالب‌گیری تزریقی هستند و ما متعهد هستیم که به شما در دستیابی به برتری در هر مرحله از تولید خود، کمک کنیم.

ما بر این باوریم که دانش، قدرت است و با ارائه راه‌حل های مناسب برای چالش ها و نیاز های شما، عملکرد مطلوب، بهره‌وری و مقرون به صرفه بودن را تضمین می‌کنیم.

اکستروژن و کاربرد آن در صنعت پلاستیک

اکستروژن

%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1 %D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87 %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86

قالب‌گیری تزریقی

اندازه‌گیری فشار مذاب در اکستروژن پلاستیک

پیمایش به بالا