ترانسمیتر فشار

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 2051C
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 2051C

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۲ – ۶۲.۲- میلی‌بار تا ۱۳۷.۹ – ۰.۹۸- بار / اختلاف فشار: از ۶۲.۲ – ۶۲.۲- میلی‌بار تا ۱۳۷.۹ – ۱۳۷.۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۵، ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۷۵، ±۰.۱
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۱ – ۵ ولت (®HART)، Wireless ،PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: RC 1/2 ،NPT 1/4-18 ،NPT 1/2-14
  • جنس اتصال مکانیکی: تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: M12×1 Conduit, NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051C
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051C

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۱۶ – ۶۲.۱۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۰.۹۷- بار / مطلق: از ۲.۰۶ – ۰ تا ۲۷۵.۷۹ – ۰ بار / اختلاف فشار: از ۷.۴۶ – ۷.۴۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۱۳۷.۸۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۴، ±۰.۱
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، FOUNDATION™ Fieldbus، PROFIBUS® PA، Wireless
  • اتصال مکانیکی: فلنج، شیر منیفولد
  • جنس اتصال مکانیکی: مونل ۴۰۰ (آلیاژی از نیکل و کبالت)، تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)، مونل ۴۰۰ با روکش طلا، فولاد ضد زنگ (316L) با روکش طلا
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051S
  ترانسمیتر اختلاف فشار

  ترانسمیتر اختلاف فشار ROSEMOUNT سری 3051S

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)، اختلاف فشار (فشار تفاضلی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۶۲.۱۶ – ۶۲.۱۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۰.۹۷- بار / مطلق: از ۰.۳۴ – ۰ تا ۲۷۵.۷۹ – ۰ بار / اختلاف فشار: از ۷.۴۶ – ۷.۴۶- میلی‌بار تا ۱۳۷.۸۹ – ۱۳۷.۸۹- بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۲۵، ±۰.۰۴، ±۰.۰۳۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART) ،Wireless، FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: روزنه، فلنج، شیر منیفولد، NPT 1/4-18
  • جنس اتصال مکانیکی: مونل ۴۰۰ (آلیاژی از نیکل و کبالت)، تانتال، هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)، مونل ۴۰۰ با روکش طلا، فولاد ضد زنگ (316L) با روکش طلا
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2051T
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2051T

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: گیج (نسبی)، مطلق
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۵ – ۵- تا ۱۰۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۳۴۴.۷۴ – ۳۴۴.۷۴- میلی بار تا ۶۸۹ – ۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۱۰۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۱ – ۰ تا ۶۸۹ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۵، ±۰.۰۶۵، ±۰.۰۷۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۱ – ۵ ولت (®HART)، Wireless ،PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus
  • اتصال مکانیکی: F250C (1/4 HP) Autoclave ،G 1/2 ،NPT 1/2-14
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: M12×1 Conduit, NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2088
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 2088

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۳۰ – ۱۴.۷- تا ۴۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۲.۱ – ۱.۰۱- تا ۲۷۵.۸ – ۱.۰۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۴۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۱ – ۰ تا ۲۷۵.۸ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵ ،±۰.۰۶۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، NAMUR
  • اتصال مکانیکی: NPT 1/2-14 ,G 1/2, M20×1.5, PT 1/2, RC 1/4, Diaphragm seal, Valve Manifold
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 3051T
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ROSEMOUNT سری 3051T

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند روزمونت

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: گیج: از ۵ – ۵- تا ۲۰۰۰۰ – ۱۴.۷- psi / از ۳۴۴.۷۴ – ۳۴۴.۷۴- میلی‌بار تا ۱۳۷۸.۹۵ – ۱.۰۱- بار، مطلق: از ۳۰ – ۰ تا ۲۰۰۰۰ – ۰ psi / از ۲.۰۶ – ۰ تا ۱۳۷۸.۹۵ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۰۷۵ ،±۰.۰۴
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر (®HART)، ۵ – ۱ ولت (®HART)، PROFIBUS® PA ،FOUNDATION™ Fieldbus ،Wireless
  • اتصال مکانیکی: NPT 1/2-14, G 1/2, F250C (1/4 HP) Autoclave, Flange
  • جنس اتصال مکانیکی: هستلوی (۲.۴۸۱۹) C-276، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: NPT 1/2-14 Conduit entry, M20×1.5 Conduit entry, G 1/2 Conduit entry
 • ترانسمیتر فشار WIKA سری O-10 برای کاربردهای صنعتی
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار WIKA سری O-10 برای کاربردهای صنعتی

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند ویکا

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: نسبی (گیج)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: از ۵ – ۱- بار تا ۵۹ – ۱- بار، ۶ – ۰ میلی‌بار تا ۶۰۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۲ ،±۱.۲
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت، ۰.۵ تا ۴.۵ ولت (Ratiometric)، ۰.۵ تا ۴.۵ ولت (Non-ratiometric)
  • اتصال مکانیکی: G 1/4, G 1/8, G 3/8, 1/8NPT, 1/4NPT, M14x1.5, 7/16-20 UNF, 9/16-18 UNF
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)، فولاد ضد زنگ ۱.۴۵۳۴ (PH 13-8)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A, DIN EN 175301-803-C, M12x1, Packard Metri-Pack, Cable outlet
 • ترانسمیتر فشار ZHYQ سری PT124B-212
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار ZHYQ سری PT124B-212 برای مصارف صنعتی

  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  فشار مرجع: گیج (نسبی)
  دامنه اندازه‌گیری فشار: ۰ – ۱- بار، ۱ – ۰ تا ۶۰۰ – ۰ بار
  دقت (FS%): ±۰.۲, ±۰.۲۵, ±۰.۵
  خروجی: ۲۰ – ۴ میلی‌آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت، ۴.۵ – ۰.۵ ولت
  اتصال مکانیکی:‌ 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4G, 1/2G, M20 x 1.5, M12 x 1.5
  جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (304)، فولاد ضد زنگ (316L)
  اتصال الکتریکی: DIN (Hirschman), M12 x 1, Bendix, Cable gland, Cable outlet

 • ترانسمیتر فشار با نمایشگر ZHYQ سری PT124B-216
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار با نمایشگر ZHYQ سری PT124B-216

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، نسبی (گیج)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: ۰ – ۱- تا ۱ – ۱- بار / ۱ – ۰ تا ۲۰۰۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۲۵, ±۰.۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر
  • اتصال مکانیکی:‌ 1/4NPT, 1/2NPT, G 1/4, G 1/2, M20 x 1.5
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (304)، فولاد ضد زنگ (316L)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A , M12 x 1, 6-pin connector, 5-pin connector, Cable gland, 1/2NPT, Flying leads
 • ترانسمیتر فشار دما بالا ZHYQ سری PT124B-218
  سنسور فشار

  ترانسمیتر فشار دما بالا ZHYQ سری PT124B-218

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: مطلق، گیج (نسبی)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: ۰ – ۱- تا ۱ – ۱- بار، ۱ – ۰ تا ۲۰۰۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۲۵ ,±۰.۵
  • خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت
  • اتصال مکانیکی: 1/4NPT, 1/2NPT,G 1/4 ,G 1/2 , M20 x 1.5
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (304)، فولاد ضد زنگ  (316L)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A, M12x1, 5-pin connector, 6-pin connector, Cable gland, 1/2NPT, Flying leads
 • ترانسمیتر فشار سرامیکی ZHYQ سری PT124B-213
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار سرامیکی ZHYQ سری PT124B-213

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند زد اچ وای کیو

  ویژگی‌ها:

  • فشار مرجع: نسبی (گیج)
  • دامنه اندازه‌گیری فشار: ۵ – ۰ تا ۵۰ – ۰ بار
  • دقت (FS%): ±۰.۵
  • خروجی: ۲۰-۴ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت
  • اتصال مکانیکی:‌ 1/4NPT, 1/2NPT, G 1/4, G 1/2, M20 x 1.5
  • جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316)
  • اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-C , Bendix, Cable gland
 • ترانسمیتر فشار سوزنی WIKA سری S-20 برای مصارف صنعتی
  ترانسمیتر فشار

  ترانسمیتر فشار سوزنی WIKA سری S-20 برای مصارف صنعتی

  امتیاز 0 از 5
  تماس بگیرید

  برند ویکا

  ویژگی‌ها:

  فشار مرجع: مطلق،نسبی (گیج)
  دامنه اندازه‌گیری فشار: از ۰ – ۴۰۰- میلی‌بار تا ۵۹ – ۱- بار، ۴۰۰ – ۰ میلی‌بار تا ۱۶۰۰ – ۰ بار
  دقت (FS%): ±۱ ,±۰.۵ ،±۰.۲۵
  خروجی: ۲۰ – ۴ میلی آمپر، ۴ – ۲۰ میلی آمپر، ۵ – ۰ ولت، ۵ – ۱ ولت، ۶ – ۱ ولت، ۱۰ – ۰ ولت، ۰ – ۱۰ ولت، ۰.۵ تا ۴.۵ ولت (Ratiometric)، ۰.۵ تا ۴.۵ ولت (Non-ratiometric)
  اتصال مکانیکی: G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, 1/8NPT, 1/4NPT, 1/2NPT, M14x1.5, M12x1.5, M20x1.5, R 1/4, R 3/8, R 1/2, PT 1/4, PT 1/2, PT 3/8, 20-7/16 UNF, 18-9/16 UNF
  جنس اتصال مکانیکی: فولاد ضد زنگ (316L)، فولاد ضد زنگ ۱.۴۵۳۴ (13-8 PH)، فولاد ضد زنگ ۱.۴۵۴۲ (17-4 PH / 630)
  اتصال الکتریکی: DIN EN 175301-803-A, DIN EN 175301-803-C, M12x1, Cable outlet, Field case, Bayonet, Heavy-duty connector

ترانسمیتر فشار

ترانسمیتر فشار، تجهیزی‌ الکترونیکی در ابزار دقیق است که قادر به اندازه‌گیری فشار اعمالی از سوی سیال (گاز یا مایع) می‌باشد. ترانسمیتر، فشار فیزیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند. ترانسمیتر فشار که ترانسدیوسر فشار یا سنسور فشار نیز نامیده می‌شود، برای اندازه‌گیری و تبدیل فشار مکانیکی یا هیدرولیکی وارده از سوی سیال گاز یا مایع به سیگنال الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیگنال الکتریکی را می‌توان برای نمایش فشار اندازه‌گیری شده روی نمایشگر (مانیتورینگ فشار) استفاده کرد یا برای پردازش بیشتر، به یک کنترلر، PLC یا DCS ارسال کرد. اندازه‌گیری فشار می‌تواند برای اهداف مختلفی از جمله کنترل و نظارت بر سیال، اندازه‌گیری سطح مایع و اندازه‌گیری فشار گاز و مایع استفاده شود. ترانسمیترهای فشار در سه دسته اصلی وجود دارند:
 • ترانسمیتر فشار نسبی (گیج): فشار را نسبت به فشار اتمسفر اندازه‌گیری می‌کند. ترانسمیتر فشار نسبی معمولاً در کاربردهایی مانند سیستم های HVAC، تجهیزات پنوماتیکی و سیستم های هیدرولیک استفاده می شوند.
 • ترانسمیتر فشار مطلق (ابسلوت): فشار را نسبت به خلاء کامل اندازه‌گیری می‌کند. آنها در ارتفاع سنج ها، پیش بینی آب و هوا و سیستم های خلاء کاربرد پیدا می‌کنند.
 • ترانسمیتر اختلاف فشار (تفاضلی): اختلاف فشار بین دو لاین فشار در یک سیستم را اندازه‌گیری می‌کند. ترانسمیتر فشار تفاضلی در کاربردهایی مانند اندازه‌گیری جریان (فلو)، نظارت بر فیلتر و اندازه‌گیری سطح بسیار مهم است.
سنجش فرا هوشمند، مفتخر است کاتالوگ کاملی از محصولات ترانسمیتر فشار را به مشتریان خود ارائه کند، طیف گسترده‌ای از محصولات که برای ارائه اندازه‌گیری های فشار و سطح دقیق و قابل اعتماد در فرآیند های صنعتی طراحی شده‌اند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که با کمک پشتیبانان فنی ما، محصول مناسب‌تان را انتخاب کرده، کالا را سریع و رایگان درب کارخانه تحویل بگیرید و یک اندازه‌گیری فشار / سطح دقیق و مطمئن را تجربه کنید :)
ما برای شما، یک راهنمای کامل درباره ترانسمیتر فشار آماده کرده‌ایم و به چیستی آن، انواع، کاربردها، راهنمای خرید، نکات مهم قبل و هنگام استفاده و جواب به سوالات متداولی که از ما می‌پرسید با جزییات پرداخته‌ایم. اگر تمایل دارید درباره ترانسمیتر فشار بیشتر بدانید، توصیه می‌کنیم نگاهی به این راهنمای جامع بیندازید.


ویژگی های کلیدی محصولات

ترانسمیترهای فشار مدرن به ویژگی های پیشرفته‌ای برای اندازه‌گیری فشار دقیق و قابل اعتماد مجهز هستند:
 • دقت بالا: دقت بالا و خطای کم برای خوانش دقیق فشار.
 • گزینه های متنوع رنج فشار: محدوده های متنوع اندازه‌گیری فشار برای کاربردهای مختلف.
 • دوام: عمرکاری طولانی و مقاوم در برابر شرایط سخت محیطی.
 • نظارت از راه دور: بسیاری از مدل ها قابلیت های نظارت و کنترل از راه دور را ارائه می‌دهند.
 • گزینه های مختلف خروجی: انواع سیگنال های آنالوگ جریانی و ولتاژی جهت ادغام در انواع سیستم های کنترل و نظارتی
 • خروجی های دیجیتال: برخی از ترانسمیتر ها پروتکل های ارتباطی دیجیتال را برای ادغام آسان با سیستم های کنترل ارائه می‌کنند.
 • تشخیص خودکار: تشخیص و گزارش خودکار خطا برای بهبود قابلیت اطمینان (Advanced Diagnostics).
 • گواهینامه و تاییدیه های مناطق خطرناک: مناسب برای استفاده در محیط های بالقوه انفجاری (ATEX، FM و غیره).

کاربرد های ترانسمیتر فشار

کاربردهای رایج ترانسمیترهای فشار شامل موارد زیر است:
 • اندازه گیری و کنترل فشار
 • نظارت و نمایش فرآیندهای حیاتی
 • اندازه‌گیری سطوح پر شدن مخزن و کنترل سطح در مخازن
 • اندازه‌گیری جریان سیال
 • ایمنی فرآیند
 • تشخیص نشتی
 • سیستم کنترل پمپ
ترانسمیترهای فشار در کاربردهای بسیار متنوعی استفاده می‌شوند که دقت و درستی اندازه‌گیری ضروری است.

خرید ترانسمیتر فشار از سنجش فرا هوشمند

با کمک تیم تحقیق و توسعه، ما ترانسمیتر های فشار از برند های مختلف را از طریق بیش از ۷۰ ویژگی مختلف آنالیز می‌کنیم تا بتوانیم به مهندسان فرآیند در انتخاب مناسب‌ترین محصول، متناسب با شرایط فرآیندشان و بصورت کاملاً رایگان، کمک کنیم. ما معتقدیم که انتخاب ترانسمیتر فشار مناسب هنگام راه‌اندازی یک سیستم اندازه‌گیری و کنترل در فرآیند های مختلف صنعتی می‌تواند به طرز چشمگیری هزینه های تعمیر و نگهداری را کاهش دهد. به همین دلیل است که ما محصولاتی اورجینال و باکیفیت بالا از برندهای برتر بازار را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم که برای رفع نیازهای صنعتی در هر ابعاد طراحی شده‌اند. محصولات ما توسط پشتیبانی فنی تخصصی و حمل و نقل سریع و رایگان پشتیبانی می‌شوند، بنابراین می‌توانید جهت استعلام قیمت و موجودی ترانسمیتر های فشار، با کارشناسان ما بصورت ۲۴ ساعته از طریق واتس‌اپ یا تماس مستقیم، در ارتباط باشید.
اسکرول به بالا