کاربرد تجهیزات اندازه گیری فشار، سطح و فلو در صنایع بالادستی نفت و گاز

مخزن بالاست

1 از 2

مخزن گِل حفاری

2 از 2

بخش بالادستی نفت و گاز

در اینجا، بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در دو حوزه اکتشاف و تولید (Exploration & Production) تعریف می‌شود. اکتشاف شامل جستجوی میادین بالقوه نفت خام و گاز طبیعی، از جمله حفاری چاه است. تولید نیز متعاقباً، از چاه‌ها برای تولید نفت خام و گاز طبیعی خام بهره‌برداری می‌کند. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم، ابزاردقیق مناسب برای کاربرد خود در میادین نفتی و گازی را انتخاب کنید.

اندازه گیری سطح مخزن بالاست

مخزن بالاست

اندازه‌گیری سطح در مخازن بالاست (Ballast Tank)

چاه حفاری و اندازه گیری چگالی گل

مخازن گِل حفاری

اندازه‌گیری چگالی گِل حفاری

اندازه گیری فشار شیر و هیدرولیک در هموژنایزر

هموژنایزر

اندازه‌گیری فشار در هموژنایزر

اندازه گیری سطح مخازن ذخیره سازی شیر و فرآورده های آن

مخزن نگهداری شیر و فرآورده ها

اندازه‌گیری سطح در مخزن شیر و فرآورده های شیر

هنگامی که یک چاه حفر شد و پوشش تقویت‌کننده در محل دهانه سیمان شد، مجموعه ای از ولو‌ها در بالای آن نصب می‌شود تا نقاط دسترسی مختلف و اتصالات ابزاردقیق نفت و گاز را فراهم کنند. مهمترین اتصالات، برای اندازه‌گیری و کنترل فشار و اندازه‌گیری و کنترل تولید نفت یا گاز است. سایر اتصالات برای تزریق آب چاه و CO2 (کربن دی اکسید) استفاده می‌شود که ممکن است برای افزایش فلو و فشار از مخزن استفاده شود – این خطوط معمولاً با تجهیزات اندازه‌گیری فشار، سطح و فلو مجهز هستند. تکنیک های بالابر گازی نیز ممکن است در مراحل بعدی در چاه مورد استفاده قرار گیرند تا چگالی سیالات در حال بیرون آمدن از میادین نفتی و گازی را کاهش دهند.

میدان نفتی و گازی در دریا

چاه های میادین نفتی، یک مخلوط خروجی چند فازی را تولید می‌کنند که شامل نفت، آب و گاز است. راه‌حل های اندازه‌گیری فلو برای فازهای مختلف تحویل داده شده و فشار و سطح، برای مدیریت هر مخزن مورد نیاز است. جریان از چاه‌های متعددی جمع آوری می‌شود و فازها در مخازن جداکننده بسیار بزرگی جدا می‌شوند. برای تعیین عملکرد هر چاه، ولو ها اجازه می‌دهند تا جریان از چاه های جداگانه‌ای برای آزمایش جداکننده‌ها انتخاب شوند – یا به طور متناوب، از کنتورهای گاز چند فازی و مرطوب استفاده می‌شود: هر دو سیستم نسبت جریان نفت، آب و گاز را تعیین می‌کنند به علاوه، اندازه‌گیری محتوای آب در گاز. آبی که پس از تولید جدا می‌شود – آب تولید شده – سپس برای مطابقت با استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز محلی، برای تزریق مجدد به چاه یا تخلیه به محیط، تصفیه می‌شود.

اندازه‌گیری و کنترل دقیق فشار و سطح در هر مرحله از اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی ضروری است. سنجش فرا هوشمند مفتخر است که می‌تواند در هر مرحله از بخش بالادستی، از اکتشاف مواد اولیه تا تولید، راه‌حل های نوآورانه‌ای را مطابق با استاندارد های روز دنیا به شما ارائه دهد.

پیمایش به بالا