ترانسمیترهای فشار تفاضلی دارای ریموت سیل (چگونه کار می کنند + محاسبات)

Remote Seal Differential Pressure Transmitters

ترانسمیترهای فشار تفاضلی با دیافراگم سیل یا ریموت سیل به طور سنتی زمانی استفاده می شود که یک ترانسمیتر فشار استاندارد نباید مستقیماً در معرض فشار فرآیند قرار گیرد.

دیافراگم سیل معمولاً از ترانسمیتر فشار در برابر یک یا چند جنبه آسیب رسان سیال فرآیند محافظت می کند.

در شرایط زیر باید استفاده از دیافراگم سیل را در نظر گرفت.

  • دمای فرآیند بالا
  • سیال فرآیند چسبناک یا حاوی جامدات معلق است
  • سیال فرآیند در معرض انجماد است
  • سیال فرآیند خورنده است
  • کاربرد فرآیند نیاز به اتصالات بهداشتی دارد
  • کاربرد فرآیند، ابزار اندازه گیری را در معرض نفوذ هیدروژن قرار می دهد
  • برای کاربرد سطح مخزن با تعمیر و نگهداری پایه های مرطوب
  • کاربرد مخزن با اندازه گیری تراکم یا رابط
  • ابزار اندازه گیری نیاز به نصب از راه دور دارد

سیستم های دیافراگم سیل چگونه کار می کنند؟

سیستم های دیافراگم سیل به تغییرات در فشار فرآیند با تغییر سطح در مخزن و در فشار استاتیک روی مایع پاسخ می دهند. این تغییرات فشار از طریق یک کپیلاری پر از روغن به یک ترانسمیتر اختلاف فشار منتقل می شود.

کپیلاری ها و سیل ها با روغن تراکم ناپذیر سازگار با دمای فرآیند، فشار و ترکیب سیال پر می شوند. ترانسمیتر معمولاً در محل یا در نزدیکی اتصال فرآیند پرفشار نصب می شود.

تغییر سطح در مخزن یا لوله بر روی نقاط فشار HP و LP تأثیر می گذارد و این تغییر فشار با استفاده از یک ترانسمیتر فشار تفاضلی اندازه گیری می شود و سپس سطح معادل مخزن یا لوله محاسبه می شود.

برای کاربردهای تحت خلاء، ترانسمیتر در زیر اتصال فشار بالا نصب می شود تا اثرات خلاء بر روی مایع پرکننده ترانسمیتر کاهش یابد. حداقل طول کپیلاری با فاصله بین موقعیت نصب ترانسمیتر و اتصال کم فشار تعیین می شود.

تمام حفره های داخل مجموعه از جمله دیافراگم، کپیلاری ها و بدنه ترانسمیتر پر از روغن هستند. اگرچه تکنیک های ساخت به اطمینان از پر شدن با کیفیت بالا کمک می کند، خطاهای ناشی از دما در سیستم های آب بندی دیافراگم ذاتی هستند.

محاسبات ترانسمیتر فشار تفاضلی ریموت سیل

اندازه گیری سطح مایع: مخزن بسته

 

اندازه گیری سطح مایع: مخزن بسته

 

حداقل و حداکثر اختلاف فشار را که باید اندازه گیری شود، تعیین کنید.

در حداقل سطح یعنی:

PMin = ( SGp xa) – ( SGf xd)

وقتی که:

LRV یعنی وقتی  (High Pressure)HP در پایین مخزن است.

URV یعنی هنگامی که LP (Low Pressure) در پایین مخزن است.

PMax = ( SGp xb) – ( SGf xd)

وقتی که:

LRV یعنی وقتی  (High Pressure)HP در پایین مخزن است.

URV یعنی هنگامی که LP (Low Pressure) در پایین مخزن است.

جایی که:

حداقل سطح در 4 میلی آمپر

حداکثر سطح در 20 میلی آمپر

a = فاصله بین شیر پایین و حداقل سطح

b = فاصله بین شیر پایین و حداکثر سطح

d = فاصله بین شیرها

SGf = وزن مخصوص مایع پرکننده کپیلاری

SGp = وزن مخصوص سیال فرآیند

اندازه گیری چگالی

اندازه گیری چگالی

حداقل و حداکثر اختلاف فشاری که باید اندازه گیری شود را محاسبه کنید.

Pmin = ( SGmin – SGf ) x (d);

حداقل چگالی، خروجی 4 میلی آمپر

Pmax = ( SGmax – SGf ) x (d);

حداکثر چگالی، خروجی 20 میلی آمپر

جایی که:

d = فاصله بین شیرها

SGmax = حداکثر وزن مخصوص

SGmin = حداقل وزن مخصوص

SGf = وزن مخصوص مایع پرکننده کپیلاری

توجه: Pmin و Pmax چیزی جز LRV و URV ترانسمیتر ها نیستند. اینها باید در حین کالیبراسیون در Remote seal DP Transmitter محاسبه و وارد شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا