تکرارپذیری

قبل از پرداختن به جزئیات، اجازه دهید کلمه “تکرار” را تعریف کنیم. تعاریف مختلف فرهنگ لغت عبارتند از:

  • برای گفتن یا انجام کاری دوباره
  • برای ظاهر شدن دوباره
  • یا یک برنامه تلویزیونی دوباره نمایش داده شود.

اما در مورد سنسور فشار چه معنایی دارد؟

تکرارپذیری بیان می‌کند که اگر بارها و بارها تحت شرایط یکسان، سنسور فشار تست شود، خروجی الکتریکی آن در فشار ورودی مشخص چقدر پایدار است.

برای مثال:

  • تلاش اول – افزایش فشار ورودی از ۰ تا ۲۵ psi = خروجی ۴ ولت
  • تلاش دوم – افزایش فشار ورودی از ۰ تا ۲۵ psi = خروجی ۴.۱ ولت
  • تلاش سوم – افزایش فشار ورودی از ۰ تا ۲۵ psi = خروجی ۴ ولت
تکرارپذیری، دقت و پایداری سنسور فشار را در ارائه نتایج مشابه برای اندازه‌گیری های مکرر در شرایط یکسان نشان می دهد.

خطای تکرارپذیری

خطای تکرارپذیری، حداکثر اختلاف در خروجی، هنگام نزدیک شدن به یک نقطه، دو بار از یک جهت است. به عبارتی دیگر، اختلاف بین خوانش‌های خروجی برای دو یا چند سیکل فشار متوالی در محدوده نامی سنسور فشار و تحت شرایط تکراری، نزدیک شده از یک جهت (افزایش یا کاهش فشار).

تکرارپذیری | اختلاف در خوانش ها در فشار یکسان

خطای تکرارپذیری همیشه به طور جداگانه مشخص نمی شود، اما معمولاً در قالب یک عدد کلی شامل خطی‌پذیری و هیسترزیس بیان می شود. تکرارپذیری، معمولاً به صورت درصدی از محدوده مقیاس کامل (FS%) یا به عنوان یک مقدار فشار خاص بیان می‌شود.

برای مثال اگر در دیتاشیت سنسور فشاری بیان شود:

محدوده فشار سنسور 100 psi (پوند بر اینچ مربع) و تکرارپذیری (Repeatability) ۰.۲ ٪FS باشد. اگر فشار ثابت ۵۰ psi را چندین بار به سنسور وارد کنیم، انتظار داریم سنسور خوانش هایی را در محدوده تکرارپذیری مشخص شده ارائه دهد.

Repeatability = (0.2/100) * 100 psi = 0.2 psi

بنابراین، اگر فشار ۵۰ psi را چندین بار با استفاده از سنسور اندازه‌گیری کنیم، خوانش ها باید به‌طور مداوم در محدوده ۴۹.۸ psi تا ۵۰.۲ psi قرار گیرند.

به طور خلاصه، تکرارپذیری، یک پارامتر مهم در دیتاشیت سنسور فشار است که توانایی سنسور را برای ارائه اندازه‌گیری‌های دقیق و تکرارپذیر، زمانی که مکرراً تحت شرایط فشار یکسان قرار می‌گیرد، کمیت می‌کند.

جمع‌بندی

تکرارپذیری به توانایی یک سنسور فشار برای تولید اندازه‌گیری‌های ثابت و تکرارپذیر در شرایط ورودی یکسان در طول سیکل‌ها یا اندازه‌گیری‌های متعدد اشاره دارد.

تکرارپذیری معمولاً به‌صورت درصدی از محدوده مقیاس کامل (%FS) یا به‌عنوان یک مقدار فشار مشخص بیان می‌شود.

تکرارپذیری بسیار مهم است زیرا دقت و پایداری سنسور را در اندازه‌گیری‌های منسجم و دقیق نشان می‌دهد. این به ارزیابی قابلیت اطمینان سنسور برای اندازه گیری های مکرر در شرایط یکسان کمک می‌کند.

مقدار تکرارپذیری کمتر، به معنای سطح بالاتری از دقت و ثبات در اندازه‌گیری‌های سنسور فشار است. سنسورهایی با قابلیت تکرار بهتر، اطلاعات قابل اعتمادتری را ارائه می‌دهند و آنها را برای کاربردهایی که نیاز به دقت بالایی دارند مناسب می‌کند.

با مقایسه مشخصات تکرارپذیری با الزامات کاربرد خود، می‌توانید تعیین کنید که آیا سطح تکرارپذیری سنسور فشار، نیازهای شما را برای اندازه‌گیری فشار ثابت و دقیق برآورده می کند یا خیر.

پیمایش به بالا