دستورالعمل های ATEX

دستورالعمل های ATEX

دستورالعمل ATEX شامل دو دستورالعمل اتحادیه اروپا است که توضیح می دهد که چه تجهیزات و محیط کاری در محیطی با فضای انفجاری مجاز به کار هستند. ATEX نام خود را از عنوان فرانسوی دستورالعمل 94/9/EC گرفته است:

Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles

از جولای 2003، سازمان‌ها در اتحادیه اروپا باید از دستورالعمل‌هایی برای محافظت از کارکنان در برابر خطر انفجار در مناطقی با جو انفجاری پیروی کنند.

دو دستورالعمل ATEX وجود دارد (یکی برای سازنده و دیگری برای استفاده کننده از تجهیزات):

  • ATEX 95 دستورالعمل تجهیزات 94/9/EC، تجهیزات و سیستم های حفاظتی در نظر گرفته شده برای استفاده در جوهای بالقوه انفجاری؛
  • ATEX 137 دستورالعمل محل کار 99/92/EC، حداقل الزامات برای بهبود ایمنی و حفاظت از سلامت کارگرانی که به طور بالقوه در معرض خطر در جوهای انفجاری هستند.

ATEX 94/9/EU که به سازنده اختصاص داده شده است تغییر کرده است. این دستورالعمل قابل اجرا تا 19 آوریل 2016، ATEX 94/9/EC بود و اکنون حذف شده و با یک دستورالعمل جدید جایگزین خواهد شد.

این دستورالعمل جدید ATEX در روز شنبه 29 مارس 2014 با مرجع جدید منتشر شد : دستورالعمل 2014/34/EU پارلمان اروپا و شورای 26 فوریه 2014 در مورد هماهنگ سازی قوانین کشورهای عضو در مورد تجهیزات و حفاظت سیستم های در نظر گرفته شده برای استفاده در اتمسفرهای بالقوه انفجاری (بازنویسی) متن مرتبط با EEA – مجله رسمی اتحادیه اروپا L 96 از 29/03/2014.

این دستورالعمل جدید ATEX 2014/34/EU در تاریخ 20 آوریل 2016 برای تولید کننده اجباری خواهد بود همانطور که در ماده 44 این دستورالعمل آمده است.

طبقه بندی مناطق انفجاری

طبقه بندی اتحادیه اروپا و کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک IECتعریف Zone یا Divisionطبقه بندی آمریکای شمالی
Zone 0 (گازها/بخارات)منطقه ای که در آن یک مخلوط مواد منفجره به طور مداوم وجود دارد یا برای مدت طولانی وجود دارد.Class I Division 1 (gases)
Zone 1 (گازها/بخارات)منطقه ای که در آن احتمال وجود یک مخلوط انفجاری در حالت عادی وجود دارد.Class I Division 1 (gases)
Zone 2 (گازها/بخارات)منطقه ای که احتمال وجود مخلوط مواد منفجره در آن در حالت عادی وجود ندارد و در صورت وقوع فقط برای مدت کوتاهی وجود خواهد داشت.Class I Division 2 (gases)
Zone 20 (غبارها)منطقه ای که در آن یک مخلوط مواد منفجره به طور مداوم وجود دارد یا برای مدت طولانی وجود دارد.Class II Division 1 (dusts)
Zone 21 (غبارها)منطقه ای که در آن احتمال وجود یک مخلوط انفجاری در حالت عادی وجود دارد.Class II Division 1 (dusts)
Zone 22 (غبارها)منطقه ای که احتمال وجود مخلوط مواد منفجره در آن در حالت عادی وجود ندارد و در صورت وقوع فقط برای مدت کوتاهی وجود خواهد داشت.Class II Division 2 (dusts)

نمودار تعریف گواهینامه ATEX

کد-بندی-ATEX

کدبندی-اتکس-2

مفاهیم حفاظت - برق
سمبلسطح حفاظت از تجهیزات معمول IECمناطق معمول انفجاریاستاندارد IEC/ENمفهوم اساسی حفاظت
الزامات کلی0,1,260079-0
تابش نوریOp pr
Op sh
Op is
Gb
Ga
Ga
1,2
0,1,2
0,1,2
60079-28
60079-28
60079-28
تابش نوری محافظت شده
سیستم نوری با اینترلاک
تابش نوری ذاتا ایمن
ایمنی بیشتر
نوع 'n' (بدون جرقه)
e
nA
Gb
Gc
1,2
2
60079-7
60079-15
بدون قوس، جرقه یا سطوح داغ
محفظه IP54 یا بهتر
ضد اشتعال / ضد انفجار
نوع 'n' (Enclosed Break)
d
nC
Gb
Gc
1,2
2
60079-1
60079-15
مهار انفجار، خاموش کردن شعله
کوارتز / پرشده از شنqGb1,260079-5خاموش کردن شعله
ایمنی ذاتی
ایمنی ذاتی
ایمنی ذاتی
ia
ib
ic
Ga
Gb
Gc
0,1,2
1,2
2
60079-11
60079-11
60079-11
محدود کننده انرژی جرقه ها و دمای سطح
تحت فشار
تحت فشار
تحت فشار
px
py
pz
Gb
Gb
Gc
1,2
1,2
2
60079-2
60079-2
60079-2
بیرون نگه دارنده گازهای مشتعل شونده
نوع 'n' (آب بندی و آب بندی هرمتیک)
نوع 'n' (تنفس محدود)
nC
nR
Gc
Gc
2
2
60079-15بیرون نگه دارنده گازهای مشتعل شونده
کپسوله سازی
کپسوله سازی
کپسوله سازی
ma
mb
mc
Ga
Gb
Gc
0,1,2
1,2
2
60079-18
60079-18
60079-18
بیرون نگه دارنده گازهای مشتعل شونده
غوطه وری در روغنoGb1,260079-6بیرون نگه دارنده گازهای مشتعل شونده
IP درجه حفاظت
عدد دوم
حفاظت در برابر مایعات
عدد اول
حفاظت در برابر جامدات
0بدون حفاظت0بدون حفاظت
1چکیدن آب به صورت عمودی1جامدات بزرگتر از 50 میلی متر
2قطرات مایعات (75 تا 90 درجه سانتی گراد)2جامدات بزرگتر از 12 میلی متر
3اسپری شدن آب3جامدات بزرگتر از 2.5 میلی متر
4پاشیدن آب4جامدات بزرگتر از 1 میلی متر
5جت آب5محافظت در برابر غبار
6آب پرفشار6ضد غبار
7غوطه ور شدن
8غوطه وری دائم
سطح محافظت تجهیزات
سطحمنطقه (Zone)
Ga0
Gb1
Gc2
Da20
Db21
Dc22
Maدارای انرژی الکتریسیته
Mbبدون انرژی الکتریسیته
G=گاز D=غبار M=معدن
*در حضور جو انفجاری
کلاس دمایی
کلاس Tحداکثر دمای سطح
T1450 درحه
T2300 درجه
T3200 درجه
T4135 درجه
T5100 درجه
T685 درجه
توجه: کاربردهای گروه انفجاری I ابزارهای الکتریکی دمای ثابتی دارند مانند 150 درجه و 450 درجه سانتی گراد

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا